Árpád népe

Vissza

Weboldal: www.arpadnepe.uw.hu/

Az Árpád Népe harcosainak filozófiája elsősorban a magyar hagyományokra, példaképekre épül, a régi magyarok életfelfogását tekinti alapul. Igyekszünk segítséget nyújtani mindenkinek, hogy megtalálja a saját egyéniségéhez vezető utat. Nem erőltetjük, hanem példamutatással igyekszünk segítséget nyújtani mindenkinek. A magyar kultúra tele van példaképekkel, és elődeink életmódja méltán lehetünk büszkék. Hőseink, hagyományaink megismerése nagyban elősegíti a helyes magyaros gondolkodás kialakulását gyermekeinkben, mely út a mi felfogásunk szerint egy magyar ember számára a lehető leghelyesebb. Sajnos a mai világ nagyban gátolja ezen törekvések kialakulását és sokakat megfoszt így egy boldogabb, teljesebb élet lehetőségétől. Az emberi természet alapja a megismerés és az Én. A legtöbb embernél az őt körülvevő világ megismerésének vágya és az Én, (a mindent maga elé helyező, felelőtlen, tapasztalatlan és ezért magát legyőzhetetlennek hívő érzés) fiatal korban sokkal erősebb, mint az önmagunk megismerését célzó vágyak, törekvések. Ez rendjén is lenne így mert a fiatalok ilyenek, de idővel megérnének, minden a rendes kerékvágásban folytatódna, ha a mai világunk nem sulykolná belénk az elzárkózás, a karrierista önző viselkedés és az igazi értelem nélkül bíró célok elérését. Ez a neveléspolitika, a gyökerektől való elszakadás, rettentő veszélyes, eltiporja a bölcsesség kialakulásának lehetőségei, az emberek nem nőnek fel igazán, nem képesek felelősséget vállalni, gondolkodni, döntésképteleneké válnak, mert nem önmaguk, hanem csak trendeket követő bábok. A trend pedig, a papírok gyűjtése, karrierépítés és a gazdagság ábrándjának hajszolása hosszútávon teljesen életképtelen és rövid úton a viselkedés követőinek kipusztulásához vezet, és ha számuk túlhalad egy határon, magával rántja azokat is, kik nem csatlakoznak nézeteikhez, de egy élettérben élnek velük. A trendkövetők elgondolásába nem fér bele sem a hagyományőrzés (mivel nem trendi), sem az önmegismerés, sem a tisztességes család és baráti kör ápolása. Igyekszünk a magyar kultúrát testközelbe hozni és legalább a megismerés lehetőségét nyújtani mindenkinek. Mindenkit társunknak, testvérünknek tekintünk, aki érdeklődik, velünk gyakorol, illetve akik más szervezetekkel, illetve magukban ápolják a magyar kultúrát. Békével fogadjuk őket. Kölcsönös tisztelet a velünk szemben is tisztességesekkel alapon az erőnkhöz mérten igyekszünk mindenkit segíteni. Ezért is teszünk közzé a lapunkon minden olyan tudást, ami a hagyományokkal kapcsolatos, vagy valamilyen formában építő jellegű lehet, hogy mindenki meríthessen belőle. Az edzéseken és az egyéb rendezvényeken törekszünk az embereket közelebb hozni egymáshoz, elősegítjük a barátságok és baráti társaságok létrejöttét, hogy bajtársias hangulatban egymást erősítve lépjünk túl az akadályokon. A teljesítményeket és a követelményeink teljesítését a résztvevők becsületére bízzuk, hogy ők ítéljék meg, mennyit bírnak. A harci játékoknál szintén a becsület dolga, hogy elismerjük a szabályaink értelmében megeső találatokat. Az olyan emberek, akik a csalás útját igyekeznek követni nem közénk valók. A vezetők az edzéseken és az egyéb foglalkozásokon nem a parancsolgatás eszközével és büntetésekkel igyekeznek hatni az emberekre, hanem példamutatással. Az összes feladatot a lehetőségekhez mérten mindenkinek meg kell csinálnia, még a tanítóknak is. A duhajkodás, a kivagyi hozzáállás, illetve a túlzott büszkeség és az abból fakadó más negatív és önző tulajdonságok szintén nem kívánatosak tagjaink körében. Elsősorban a segítőkészséget, az áldozatvállalást, bajtársiasságot, hazaszeretetet és az ehhez közel álló életérzéseket tekintjük követendő példának. Természetesen az élet nem csak a fegyveres és fizikai felkészítésből áll, hanem kultúránk egyéb gyöngyszemeinek a megismerésére is törekszünk. Fontos hangsúlyt fektetünk az állatok ésszerű (nem elkényeztető és túlzó) szeretetére, mivel népeink hagyományai nagyban kötődnek hozzájuk különös tekintettel a lovakra. A fegyverekkel és a lóval való gyakorlás nem csak a testünk, hanem a lelkünk fejlődését is elősegíti. A mozgáskultúrán kívül tagjaink megismerhetik mondáinkat, dalainkat, táncainkat és a magyar tájat, de ezen kívül még számos dolog megismerése vár még ránk. Mindenkit szeretettel várunk akik ezen filozófiát magukénak érzik és hajlandóak tenni a magyarság jövőéért.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. április 22.