Budapest Bábszínház

Vissza

A Világörökség részének nyilvánított Andrássy út közepén, 100 évnél régebbi 8 emeletes m?emléképületben játszik az 54 éves Budapest Bábszínház, Közép-Európa legnagyobb bábszínház. A 403 fér?helyes, minden korszer? színpadtechnikai berendezéssel felszerelt színháztermen kívül az épület IV. emeleten található a 99 néz? befogadására alkalmas, variálható néz?ter?, intim hatású kamaraterem, a Játszó-Tér. Az 1949-ben alakul Állami Bábszínház jogutódaként 1992-ben vette fel az együttes a Budapest Bábszínház nevet. Ez a társulat sokáig az egyetlen professzionista bábszínház volt hazánkban. A színház története során színvonalas gyermekm?sorai mellett f?leg feln?tt m?sorairól vált híressé bel- és külföldön. Klasszikus drámák szuverén bábváltozataival bizonyította a bábjáték egyenrangúságát a színházm?vészet valamennyi ágával. Így aratott világsikert a Csongor és Tünde, a Szentivánéji álom, a Vihar és Az ember tragédiája, csakúgy, mint Beckett némajátékai, Mrozek bábpantomimje, Dürrenmatt tragikomédiája, Pet?fi János vitéze. A Bábszínház történetének legmesszehangzóbb sikereit a sajátos eszközökkel megfogalmazott komolyzenei m?vek bábel?adásai aratják mind a mai napig. Mozart Varázsfuvolájának marionett el?adása, Bartók, Kodály, Csajkovszkij, Sztravinszkij Ravel és Prokofjev zenem?veinek bábadaptációi nemcsak Európa-szerte öregbítették a magyar színházkultúra hírnevét, de eljutottak már valamennyi a kontinensre is. A világjáró Budapest Bábszínház a legutóbbi években a franciaországi MagyArt Fesztiválon, az olaszországi Magyar Kultúra hónapján, a belgiumi Europálián ugyanúgy képviselte a hazai m?vészetet, mint Kínában, USA-ban, Tajvanon, Hong Kongban, Ausztráliában. Az együttes szívesen látott vendég évr?l-évre a hazai m?vészeti rendezvényeken, a kecskeméti, békéscsabai, miskolci, pécsi fesztiválokon is. 1994 óta Meczner János a Budapest Bábszínház igazgatója. Az azóta eltelt id?szakban irányításával újraindult a bábszínész képzés. A zenés produkcióknál meghonosította az él?zenekart a bábszínpadon, megszületett az els? eredeti magyar bábopera, bábmusical és klasszikus operett bemutató marionettekkel. Végül néhány sokatmondó adat: • A társulat létszáma: 123 f? közalkalmazott, ebb?l m?vészállomány 28 f?. • Éves el?adásszám: 320, néz?szám évente: 95000. • A színház 1994 óta 44 bemutatót tartott, ennek éppen a fele volt eredeti bemutató. • Ugyanebben az id?szakban a külföldi vendégjátékok száma 33 volt.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. április 16.