Fergeteges Táncegyesület

Vissza

Weboldal: www.fergeteges.hu/

„Nyelvében él a nemzet” – hangzik el sokszor ez az idézet, ami ma is helytálló. Ahhoz, hogy egy nemzet kultúrája éljen, ápolnia kell hagyományait. A hagyományok ápolásában fontos szerep jutott a mi falunknak, Ököritófülpösnek, még tovább szűkítve, a „Fergeteges” Táncegyesületnek. 1840-től általánossá vált a csárdás, mint táncnév népi eredetű, vegyes páros táncok elnevezéseként. Zenéje a verbunkos frissrészéből alakult ki, később átvette a verbunkos lassú részeit is. A tánc ma is fontos szerepet játszik életünkben, formálja a közösséget, előnyösen fejleszti a gondolkodásunkat, ízlésvilágunkat, művészi ösztönünket. A XX. században megnőtt az érdeklődés a népdalok és néptáncok iránt. A század elején a falun élő emberek maguk szőtték ruhájukat, amelyet féltve őriztek, s így maradt meg az utókor számára a mi vidékünk népviselete is. Mulatságokon, lakodalmakban szívesen táncoltak az emberek, állandósult elemek is gyakorta előfordultak a táncokban ezeken az alkalmakon. Ököritó büszkélkedhet azzal is, hogy a falu szülötte Németh Lili, aki népdal- és néptánc-gyűjtő volt, összegyűjtötte a „Fergeteges” tánc elemeit és bokrétába kötötte. Paulini Béla, aki a Háry János című Kodály-daljáték szövegírója volt, elindította Magyarországon a Gyöngyösbokréta-mozgalmat. Lelkes követőkre talált e mozgalom szerte az országban, s vált évenként Gy. Szent István hetében Budapesten rendszeres bemutatójává a magyar népviseleteknek és népi táncoknak. 1937-ben megalakult Németh Lili vezetésével a Gyöngyösbokréta, amely az alapítástól kezdve folyamatosan működik. A tánc uralkodó motívumai a kopogós és a verbunk, amelyet ma is ismer országunkban minden olyan ember, aki a táncművészettel foglalkozik. Bár az eredeti tánc nem maradt meg teljes egészében, szerencsére a juhászok kampós tánca megmaradt értékes betéteként e táncnak. A Táncegyüttes „névadó keresztapja” Paulini Béla, ismert néprajzos volt, aki Budapesten a Margit-szigeten nézte végig a Táncosok mind tüzesebb produkcióját, és amikor vége lett, földhöz vágta kalapját, és ezt kiáltotta: „Hát ez igazán fergeteges!” Azóta nevezik a csoportot "fergetegesnek". Hetven-nyolcvan lelkes táncospár vett részt a legelső nagy terjedelmű tánc előadásában. Az első bemutatkozás Ököritón volt, aztán bejárták táncukkal a környéket, majd mondhatni az egész országot is. Mindenütt hatalmas sikereket arattak. Akkor még saját zenészei is voltak az együttesnek Ököritón. A „Fergeteges” Tánccsoport, majd Táncegyesület 68 éves fennállása alatt elért sikerei és eredményei köszönhetőek a megalakítóktól kezdve a mindenkori folytatóknak, akik szívügyüknek tekintették és tekintik a hagyományok ápolását, gondosan őrzik, továbbadják a fiataloknak, munkálkodnak a táncegyesület fennmaradásán és fejlődésén.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. április 12.