Metál Morfózis

Vissza

Weboldal: godollo.hit.hu/metal.html

Magyarországon 1979-ben egy 7 fős imacsoportból pünkösdi - karizmatikus közösség jött létre, amely a 80-as években Hit Gyülekezete-ként vált ismerté. A gyülekezet vezető pásztora, Németh Sándor szolgálata során emberek tízezrei bizonyosodtak meg a Biblia üzenetének valódiságáról és élték át a Názáreti Jézus Krisztus megváltásának áldásait (pl. bűnbocsánat, boldogság, gyógyulás, szabadulás különböző függőségekből, gonosz szellemektől és káros szenvedélyektől, szabadulás a szegénységből stb.) Napjainkra Isten természetfölötti érintéseinek köszönhetően rendkívüli dinamizmussal növekvő gyülekezet az ország minden jelentősebb városában rendelkezik helyi közösséggel, sőt a határokon túl is elérte üzenetével az Istenre szomjas szívű embereket. A gödöllői gyülekezet munkája a városban azokon a gödöllői lakosokon és itt tanuló egyetemistákon keresztül kezdődött el, akik Budapesten illetve Budaörsön tértek meg a Hit Gyülekezetében. Az első összejövetelekre 1990 februárjában került sor egy lakótelepi lakásban a Stromfeld sétányon;- ma Palotakert. Itt heti rendszerességgel, mintegy 10 fő gyűlt össze. Budapestről is lejártak támogatni a helyi közösséget. ’90 őszére egy olyan stabil csoport jött létre, melynek tagjai a későbbiekben a helyi gyülekezet magját képezték, és ma is a vezetőség oszlopos tagjai. Mivel ’91 tavaszára a panellakás szűknek bizonyult, a közösség a Forrás Családsegítő Szolgálat épületében bérelt termet. Ekkor rendszeresen 30 fő látogatta az alkalmakat. ’94 júliusától a budapesti gyülekezet Mihály Józsefet (a GATE-n frissen diplomázott gépészmérnököt) bízta meg a gödöllői gyülekezet vezetésével. A későbbiekben több alkalommal az Agrártudományi Egyetem (mai Szent István Egyetem) előadó termeiben kerültek megrendezésre az összejövetelek, majd egy év elteltével, amikor már 60 fő vett részt rendszeresen a gyülekezet rendezvényein, a gödöllői Művelődési Központ termeit bérelte közösségünk. ’96 nyarán Gödöllőn került megrendezésre az országos evangelizációs tábor, melynek szervezési munkáiban nagy szerepet vállalt gyülekezetünk. Az év első felében 100 fő, egy évvel később már mintegy 150 fő látogatta az istentiszteleteket. A gyülekezethez tartozó egyetemisták többször szerveztek rendezvényeket az egyetem kollégiumában, szemináriumaiban és előadóiban (pl. Teremtés kontra evolúció, drog prevenció, abortusz prevenció, az antiszemitizmusról, film - klub stb.) A legnagyobb érdeklődés az abortuszról szóló előadást kísérte. A következő állomás az FM (Földművelésügyi Minisztérium) Műszaki Intézetének tanácsterme. A kb. 300 főt befogadó termet 1997 februárjától béreltük, ’98 tavaszán nem egyszer teltházzal tartottunk istentiszteleteket. Valószínűleg a politikai változások miatt, a Műszaki Intézet '98-ban felmondta a bérleményt, miután a gyülekezet egy üzemi étkezdében tartottaIstentiszteleteit. A nehéz körülmények között Illés Kornél salgótarjáni pásztor bátorító és buzdító szolgálata is erősítette a gyülekezetet. Három hónap múlva azonban, már itt sem hosszabbították meg a szerződést - feltehetően helyi méltóságok nyomására. Az orvosi rendelőintézet (SZTK) tanácstermében tartottunk ezután két Istentiszteletet, majd egyre szűkült a lehetőségek köre. A Művelődési Központ, a korábbi jó kapcsolatra való tekintettel több alkalomra újra rendelkezésünkre állt: a színháztermet bérelhettük ki Istentiszteletek céljára. Hosszú távú terveinket azonban egy újabb kellemetlen döntés hiúsította meg. Ezután sok iskolát, egyetemet, (és minden) nagyobb teremmel rendelkező intézményt végigjártunk bérleményt keresve, de minden út lezárult előttünk. Ekkor nem maradt más hátra, mint a város legtágasabb összejöveteli helye: Gödöllő alsópark. ...

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 13.