Tálentum Együttes

Vissza

A Tálentum együttes 2002 júniusában alakult. Nevünket a bibliai példázat, Máté ev. 25. részének 14-29-ig terjedõ versei alapján választottuk, bizonyosak lévén afelől, hogy mindannyian tálentumokat kaptunk az Úrtól, melyeket szeretnénk Neki tetszõen, minél hasznosabban felhasználni, gyarapítani, az Õ szolgálatába állítani. Eddig közel 90 szolgálatunk volt: Nagyváradon, a környezõ falvakban, közelebbi és távolabbi városokban. Szolgáltunk már hagyományos vasárnapi istentiszteleten, ünnepi alkalmakon, ifjúsági istentiszteleteken, konferenciákon, keresztyén táborokban, kiállításmegnyitón, esküvõn stb. Koncertanyagunk nagyrészét egyházi vonatkozású dalok képezik de olyan ún. világi dalokat is játszunk, amelyek komoly, igaz és hiteles mondanivalóval bírnak. Célunk, az evangélium hírdetése a zenén keresztűl, olyan helyeken is ahová az, ebben a formában nem jut el. Ezért minden felkérésnek igyekszünk eleget tenni. Zenekarunk nem tartozik semmilyen felekezethez, politikai szervezethez vagy egyesülethez és ezen jellegű függetlenségünket szeretnénk megőrízni.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 25.