Vidróczki Néptáncegyüttes

Vissza

Weboldal: www.vidroczki.hu/v1/foprogram.asp

Gyöngyösön a MÁV Kitérőgyártó Üzemi Vállalat Néptánccsoportja az 1951-1953-ig működő Váltó és Kitérőgyár néptánccsoport utódaként 1961. szeptember 5-ével újraalakult a vállalat gazdasági és társadalmi vezetőinek kezdeményezésére. A néptánccsoport nagyobbrészt a vállalat fiataljaiból, azok baráti köréből, illetve a dolgozók gyermekeiből verbuválódott. A néptáncsoport szakmai vezetője 1951-től Zeltner Imre, a vállalat dolgozója, aki katonai szolgálat és továbbtanulás miatt kihagyott hét év után vállalkozott a néptánccsoport újraszervezésére. Az újraalakulás, a csoport megszervezése nem jelentett gondot. Próbáikat rendszeresen, hetente két alkalommal tartották, hol a Szakmai Székházban, Hol a Gagarin Ifjúsági Székházban, ott, ahol éppen lehetőség volt rá. A MÁV Kitérőgyár Vállalat ugyanis ekkoriban még nem rendelkezett az ilyen célra megfelelő helyiséggel a városban. Ez a probléma éveken át megmaradt - míg létre nem jött a városi egyesített néptánccsoport. A csoport működéséhez az anyagi támogatást a vállalat Szakszervezeti Bizottsága biztosította, ami nagyon szerény összegű volt. De a tagok lelkesedése minden gondot felülmúlt és biztosította a néptánccsoport életképességét. Ma már tudjuk, hosszú évekre. Az első fellépés a vállalat 10 éves évfordulójára rendezett kultúrműsor volt 1961. december 21-én. A műsorban Szentpál Mária Alsóbereczki páros táncot adták elő. A néptánccsoport 1962-63. évben szorosan együttműködött a vállalati színjátszócsoporttal, mely meghatározta az első két év programját. Közös produkcióik voltak - Hervé: Nebáncsvirág, Szigligeti: Liliomfi, továbbá szatirikus összeállítások. Ezen programok hozzásegítették a csoportot a kollektív együttlét kialakításához is. A városi egyesített néptáncegyüttes a Városi Művelődési Ház, a MÁV Kitérőgyártó Üzemi Vállalalt és Városi KISZ Alapszervezet csoportjaiból jött létre 1964. januárjában. Az egyesítés célja egyrészt az volt, hogy egy színvonalas együttest hozzanak létre, másrészt megfelelő szakmai és anyagi támogatással méltóképpen tudják képviselni városunk néptánckultúráját. Az együttes művészeti vezetőivé a Városi Művelődési Ház részéről Molnár Lászlónét, a MÁV kitérőgyár részéről Zeltner Imrét kérték föl. Az együttes ezentúl hetente két alkalommal tartotta próbáit a Városi Művelődési Házban.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 14.